Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

PROINVENT

Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență


Contract nr. 62487/03.06.2022
POCU/993/6/13 - Cod SMIS: 153299

Cod apel:

POCU/993/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod proiect:

153299

Titlul proiectului:

Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT

Componenta 1:

Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat

Axa Prioritară:

Educaţie şi competenţe

Operaţiunea:

Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod apel: POCU/993/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod proiect: 153299

Titlul proiectului: Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență PROINVENT

Componenta 1: Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat

Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe

Operaţiunea: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Image

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Image

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Image

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Image

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale" din Bucureşti

Image

Universitatea „Ovidius" din Constanta

Image

Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava

Image

Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I al României” din Timişoara

Image

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion lonescu de la Brad" din laşi

Image

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" din laşi

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.